Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Dags för Efesus. | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Efter några dagars välbehövlig semester i Spanien är det dags för vår kongress i Efesus.Det blir härligt att befinna sig på denna mycket historiska mark. Det är första gången Livets Ord anordnar en kongress av detta slag. Vi har ju haft konferenser på ett antal olika platser i världen, inte minst pastorskonferenser med öppet deltagarskap för pastorer och ledare från alla håll. Det har vi haft i många år och det har burit mycket frukt, inte minst i f.d. Sovjetunionen men även på många andra håll i världen.

Under årens lopp har vi haft möjligheten att inspirera och träna tusentals ledare på olika sätt och det har varit mycket givande. Nu räknar jag inte med de pastorskurser och utbildningsprogram som är kopplat till LOTS (Livets Ords teologiska seminarium) där vi under åren utbildat lite över 1000 pastorer och ledare.

Kongressen i Efesus är unik eftersom det är just en kongress och inte en konferens. Betoningen ligger inte i första hand på inspiration och uppbyggelse (även om det förhoppningsvis blir mycket av den varan ändå), utan på att arbeta med en rad olika viktiga frågor. Vi kommer samman för att skapa fastare former och djupare samarbete mellan de många Livets ords församlingar som sedan många år funnits med i våra nätverk på våra olika missionsfält. Vi kommer att arbeta i olika arbetskommiteér med teologiska frågor, med identitet, struktur och ledarskapsfrågar, med etisk kod och integritet och ekonomiska frågor, med utbildning, med fördjupade och mer samlade missionsinsatser och olika synergieffekter, ekumeniska kontakter, mediaarbete, m.m.

Meningen är att det arbete som nu påbörjas skall fortsätta hemma i de olika länderna, centren och församlingarna och sedan resultera i ett effektiviserande av vårt arbete steg för steg på de olika fälten, inåt i fördjupad enhet och gemenskap och utåt i kraftigare andlig slagstyrka och mer bredd. Sedan är tanken att vi återkommer vart annat år till denna kongress för att steg för steg stärka arbetet. Vi arbetar ju med centers på strategiska platser, ex, Moskva,Donetsk, Jerevan, etc, som i sin tur planterar och utvecklar församlingar. Ett center har både en genom brottsförmåga i sin region, är både undervisande och tränande och har en kapacitet att bygga församlingar och att sända ut arbetare till nya fält.

Förväntningarna är höga hos de över 500 som är anmälda. Vi tror att det blir ett verk av Anden att ännu djupare smälta oss samman och att avstå från egna agendor för att istället komma samman på ett djupare sätt för något som är större än var och en av oss, våra enskilda tjänster och församlingar, nämligen Guds rike. Vi tror det är viktigt att se större bild och att förankras djupare både i den centrala kristna tron och i relationen till Kristi kropp i ett bredare perspektiv samtidigt som man passionerat fullgör det man upplever som sin egen speciella kallelse, att sprida Guds rike på den plasts där man finns.