Inför Jul.

Vi är nu inne i Adventstiden som är en fastetid och en viktig förberedelse för Jesus Kristi födelse. . Ett sätt för mig att fasta är att också dra ner en del på sociala media. Det innebär att jag pausar ett tag  med bloggen och även med kommentarsfunktionen. Sedan...