Några reflektioner om kristen enhet.

Här kommer några reflektioner jag gjorde i en morgonandakt på en samling i Rom mellan många olika typer av kristna.   John 11:51, 52. ”… that Jesus would die for the nation and not for that nation only, but also that He would gather together in one the children...