Notice: wpdb::prepare kallades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Vänligen se Felsökning i WordPress för mer information. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 4006
Dagens Andakt | Ulf Ekman

DAGENS ANDAKT


2021-03-06

Hur kommer tron?

Jesus svarade: ”Gå, din son lever.” Då trodde mannen det ord som Jesus sade till honom och gick.
Joh 4:50
Det enda som kan väcka tron i en människas liv är Guds ord. Romarbrevet 10:17 säger: ”Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.” Därför vaknade tron till liv i mannen med den döende sonen. Jesu ord träffade honom rakt i den situation som han befann sig i. Han var desperat. Han gav sig inte. Han lät inte Jesu förmaning skrämma honom. Och när han fortsatte att vädja till Jesus kom det förlösande ordet: ”Gå, din son lever.” Det var det enda han behövde. Nu hade han ett ord från Jesus att stå på, och han gick på det. Redan på vägen hem fick han höra att ordet hade gått i fullbordan och att sonen hade blivit frisk.

Vad var nyckeln? Jo, det ord Jesus sade till honom. Bibeln är full av Guds ord, Guds logos. Men den helige Ande belyser det ord just du behöver. Det blir ditt rhema-ord. Båda de grekiska orden betyder ord, men man brukar säga att rhema är det speciella ord Gud talar till dig. Det kommer efter att du har bett och sökt Gud. Det kommer som en förvissning i ditt inre. Hjärtats tro växer fram, oavsett hur omständigheterna ser ut, och kraft kommer till att gå på det ordet.

Det var Jesu ord som gav fadern hans hopp tillbaka. Det var det ordet som fick honom att lyda och gå hem. Det var det ordet som botade hans son. Han sände sitt ord och botade dem!

Bön

Tack Gud för att ett ord från dig räcker. I det ordet finns allt som behövs för att förvandla allt och göra alla under som behövs. I Jesu namn. Amen.