Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Dagens Andakt | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

DAGENS ANDAKT


2022-07-02

Gud helgar dig

Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst.
1 Tess 5:23
När vi börjar följa Jesus ser vi hans härlighet och ljuvlighet. Men vi ser också avståndet i våra liv mellan honom och oss. Det kan göra oss nedstämda och uppgivna. Blicken sänks lätt och vi ser hur vi om och om igen kommer till korta. Vi är inte alls där vi borde vara. Men uppgivenheten är ingen välsignelse. ”Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte” (Rom 7:18).

Utan hjälp från den helige Ande kan jag inte helga mig. Men med honom kan mitt liv bli förvandlat. Ibland träffar man troende som har upplevt Andens kraft och kan berätta om en hel del tecken och under, men ändå finns mycket köttslighet i deras liv. Jag har inte rätt att döma ut dem för det. Herren älskar dem och använder dem. Men vi kan inte gömma oss bakom att Gud använder oss. Han vill ändå ändra på saker i våra liv som inte behagar honom. Köttet har en märklig förmåga att skydda sig bakom fromma fraser och hänvisa till vad Gud gör som en inteckning för att man inte skall ta uti med sin köttslighet.

Den helige Ande tar Guds ord, Andens svärd, och blottlägger sådant i vårt liv som han vill urskilja och rensa bort. Ofta slåss vi mot detta eftersom vi skäms över svagheter, synder och misslyckanden. Vi tror att människor föraktar oss om de får reda på hur det egentligen är ställt. Vi vill hellre visa upp våra goda sidor och det blir lätt att man lever bakom en mask. Allt sådant vill Herren befria oss ifrån och ta bort, så att vi i stället kan ikläda oss Kristus.

Bön

Gud, tack för att du hjälper mig att vara ärlig mot mig själv, så att jag kan bli av med sådant som hindrar dig i mitt liv. I Jesu namn. Amen.