Notice: wpdb::prepare kallades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Vänligen se Felsökning i WordPress för mer information. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 4001
Dagens Andakt | Ulf Ekman

DAGENS ANDAKT


2019-02-16

Saliga är de som sörjer

Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade.
Matt 5:4
Ingen människa undgår sorg. Frågan är inte om sorgen kommer, utan när. Ibland tror människor att trosundervisning är en slags undervisning om att slippa problem i livet. Så är det inte. Alla får problem, men det finns olika sätt att komma ur dem. Ibland blir kristen undervisning nästan fatalistisk, det vill säga man undervisar som om det inte går att göra något alls åt livets kriser. Jesus undviker båda dessa diken. Han talar både om prövningar och om seger, både om sorg och tröst. Paulus talar om att sorg efter världens sinne ger hopplöshet, bitterhet och cynism, medan sorg efter Guds sinne ger omvändelse, tröst, hopp och ny styrka. Guds rike är på marsch mot himlen. Världens rike är på väg mot fördärvet. När de båda möts, och det händer dagligen, uppstår konflikt och friktion. Motstånd, avståndstagande, främlingskap och kyla kan skapa sorg i hjärtat på en troende. I detta kommer stor tröst från himlen. Gud är all trösts Gud som förmår att trösta oss i all vår nöd. Den rättfärdige måste lida mycket, säger Bibeln, men Herren räddar honom ur allt. Ju större prövning desto större seger. En tragedi kan vändas till triumf, ett nederlag till seger, en hopplöshet till nytt hopp. Svaghet kan bli ny styrka när Herren rör vid dig. Så låt inte gårdagens sorg, misslyckande eller prövning kasta sin mörka skugga över din framtid. Det finns tröst hos Herren. Det finns en ny start. Det finns en härlig framtid i Guds rike, trots allt, på grund av Jesus. Guds rikes byggmaterial heter tröst och den finns där för dig. Saligheten ligger inte i själva sörjandet, utan i att det finns övernaturlig tröst som ger styrka att gå vidare.

Bön

Tack Gud för att du är expert på att trösta, lindra, stärka och upprätta. Jag tar emot all tröst jag behöver. I Jesu namn. Amen.