Notice: wpdb::prepare kallades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Vänligen se Felsökning i WordPress för mer information. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 4006
Dagens Andakt | Ulf Ekman

DAGENS ANDAKT


2021-06-14

Att vara korsfäst

De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär.
Gal 5:24
För att leva Andens liv och följa Guds Ande behöver jag leva i min korsfästelse. Det betyder att när köttet ”sticker upp” måste jag, i stället för att ge efter, hänvisa köttet till korset, det vill säga, dö ifrån det. Det inre, andliga livets överflödande kraft kan inte frigöras så länge mitt kött står i vägen, dominerar eller tar över. Om min verkliga förtröstan är på något annat än Gud kan det överflödande livet inte flöda fram genom mig. Om jag förlitar mig på min duglighet, förmåga och erfarenhet, om jag blir högmodig över min kunskap, min position, min andlighet och mitt samfund kommer köttet att hindra anden.

Visst kan Gud välsigna andra genom mig, men själv kommer jag inte in i fullheten av det liv Gud har planerat för mig. För att göra det, måste jag vara korsfäst bort från det som ofta är så viktigt för oss människor. Det som egentligen är hemliga avgudar i människors hjärtan. Sådant man vägrar ge upp, vägrar att sluta förtrösta på. Stolthet, egen duktighet, tryggheten i gruppen, makthunger, negativism, trolöshet, mammonstillbedjan, sensualism med mera, allt måste upp på korset. Resultatet blir inte ett liv i begravningskläder, utan ett liv i uppståndelsekraft. Nu blir det lätt för andens liv att flöda fram. Falsk förtröstan är borta. Man känner sig så svag och behövande. Och i alla dessa behovets luckor kommer Anden med sitt liv, sin kraft, sin närvaro, sin vishet, sin ledning. Det är ett bättre liv.

Bön

Gud, visa mig det som behöver korsfästas i mitt liv, för att ditt liv skall kunna strömma fram genom mig. I Jesu namn. Amen.