Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Dagens Andakt | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

DAGENS ANDAKT


2021-10-21

Ekonomisk välsignelse

Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har! Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta.
Matt 6:30-32
Ett område som ofta är svårt för oss är det ekonomiska området. Vi har i hundratals år fått lära oss att fattigdom är fint, att det är andligt och att det är Guds vilja. Det stämmer inte alls med Bibelns undervisning. Omedvetet har vi tagit emot en undervisning om det materiella som inte är kristen utan gnostisk. De grekiska filosoferna gjorde åtskillnad mellan ande och materia. Det andliga var bra, det materiella var dåligt. Bibeln gör inte denna indelning utan skiljer i stället mellan ande och kött. Gud skapade materien och kallade den god. Det är människans hjärta som är ont och som använder det materiella på fel sätt.

Därför varnar Jesus för att tjäna Mammon, det vill säga, pengar. Han gör detta i Matteus 6:24 när han samtidigt talar om att det är vår himmelske Fader vi skall lita på när det gäller vår försörjning. Brist på förståelse för att Gud verkligen vill vara vår försörjare gör att vi i stället börjar komma under Mammons herravälde. ”Er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta.” Det är ju fantastiskt! Jesus säger att vi inte skall springa omkring och bekymra oss som hedningarna, och slösa all vår tid på att samla ihop det vi behöver för att leva. Vår himmelske Fader kommer att hjälpa oss på ett överflödande sätt. Varför överflödande? Därför att Jesus säger att Gud kläder gräset bättre än han klädde Salomo, men oss kläder han bättre än gräset (Matt 6:29-30). Guds omsorg om oss är så stor att han på ett överflödande sätt vill möta alla våra viktiga, grundläggande behov.

Bön

Tack Gud för att du vill ge oss allt och möta alla våra behov. Du vet vad vi behöver och vill inte att vi skall bekymra oss för något. I Jesu namn. Amen.