Notice: wpdb::prepare anropades felaktigt. Sökfrågan innehåller felaktigt antal platshållare (2) i jämförelse med hur många argument som skickades (3). Mer information finns i Felsökning i WordPress. (Detta meddelande lades till i version 4.8.3.) in /home/ulfekman/public_html/wp-includes/functions.php on line 5664
Dagens Andakt | Ulf Ekman
Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

DAGENS ANDAKT


2021-10-23

Guds överflöd

Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk.
2 Kor 9:8
Detta underbara löfte står mitt i ett sammanhang där Paulus, i två kapitel, i detalj talar om ekonomi, pengar och givande. Han talar inte om ”andliga” upplevelser, han talar om pengar. Bibeln är mer konkret och realistisk än vad du och jag ofta vill medge. Paulus uppmuntrar korintierna till ett ökat givande. Han ber att de skall så rikligt så att de får skörda rikligt. Han uppmuntrar dem att vara glada givare. Varför? Därför att det är saligt, inte farligt, att ge. Det är saligt eftersom Gud har makt, förmåga och villighet att se till att vi alltid har allt vad vi behöver så att vi alltid kan ge i överflöd till varje gott verk.

Detta är något helt fantastiskt! Gud säger att du aldrig kan ge så mycket att du blir fattig. Världen säger: ”Spar och du har.” Gud säger: ”Ge och du skall få.” Det är två helt olika system. Ett bygger på själviskhet. Det andra bygger på kärlek och tro. Här går Gud så långt att han säger att om vi är givare kommer han att se till att vi alltid, i alla förhållanden har så mycket att vi alltid kan så i överflöd. ”Den som sår sparsamt skall skörda sparsamt, och den som sår rikligt skall skörda rikligt. Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare” (2 Kor 9:6-7).

Guds syfte är alltså att vi genom att vara frikostiga givare kommer in i en livsstil där vi kan ge generösa gåvor utifrån det överflöd Gud har välsignat oss med. Detta är tvärtemot den fattigdomsande som kristenheten ofta har präglats av. Överflöd är inte ett tecken på mammonstillbedjan. Det är förmågan att kunna vara en frikostig, kärleksfull och överlåten givare. Och kom ihåg: Gud älskar en glad givare!

Bön

Tack Gud för att detta löfte är sant. Du vill verkligen på ett överflödande sätt fylla mina behov så att jag alltid kan ge till allt gott verk. I Jesu namn. Amen.