Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Nåden och lagen.

Med jämna mellanrum förekommer förkunnelse om Guds nåd som får med sig betänkliga inslag. I vår iver att hårddra vissa sanningar glömmer vi lätt eller missförstår andra viktiga sanningar. Nåden står på det sättet aldrig ensam och för sig själv. Den står i relation,...