Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Claphaminstitutet, ett år.

Nej, måndagen var inte helt ledig trots allt. Det var årsmöte för Claphaminstitutet som nu firar ett år. Det är ett fantastiskt jobb som utförts under detta korta år. Syftet är att ”stimulera utbildning, undervisning och vetenskaplig forskning om och i kristen...

Minska skilsmässorna.

DN debatt har en viktig debattartikel idag. Artikelförfattarna, som alla är knutna till Claphaminstitutet, manar folkhälsominister Maria Larsson att verka för en reducering av antalet skilsmässor. Inte dåligt! Speciellt i en tid då skilsmässor är slentrianmässigt...