Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Minska skilsmässorna.

DN debatt har en viktig debattartikel idag. Artikelförfattarna, som alla är knutna till Claphaminstitutet, manar folkhälsominister Maria Larsson att verka för en reducering av antalet skilsmässor. Inte dåligt! Speciellt i en tid då skilsmässor är slentrianmässigt...