Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

25 år-en lång tid.

Häromdagen gjorde 10 samfund ett gemensamt uttalande där man förordar bildandet av nya församlingar. Detta låter mycket bra och speglar också den rejäla omsvänging man gjort de senare åren, där det inte längre är officiellt tabu att starta nya församlingar. Annat var...