Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Några tankar om läroämbetet…

Det kom upp en fråga om läroämbetet med anledning av diskussionen kring Jesu återkomst och eskatologiska spekulationer. Denna fråga öppnar naturligtvis upp en mängd andra frågor som kräver mer än några blogg inlägg. Här kommer inga fullständiga eller färdiga svar på...

Kyrkans väsen, 3.

Kyrkan är Kristi kropp vars lemmar är pånyttfödda troende, av Anden inlemmade i denna kropp genom dopet och tron.  Dessa inlemmade troende finns överallt i hela världen och har funnits i alla tider genom historien ända sedan Pingstdagen. Det finns ett antal bilder i...

Kyrkans väsen.

För några år sedan fick jag en  längtan att på allvar börja studera kyrkans väsen. Orden ” Lär känna kyrkans väsen” kom nämligen till mig på ett förvånande och förunderligt sätt. Det var inte ett språkbruk jag använde till vardags. Jag upplevde det som ett...