Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Det kunskapslösa samhället.

Vi berömmer oss av att vara i informationssamhället. Vi har, som aldrig förr, tillgång till en myriad av information. Flödet är oerhört och aldrig sinande. Tillgången till information verkar obegränsad.  Ändå, eller kanske tack vare detta, så verkar det som vi vet...