Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Saronkyrkan i Göteborg öppnar för homomedlemskap.

I en brett upplagd artikel i Dagen förklarar pastor Joakim Hagerius att Saronkyrkan i Göteborg nu öppnar för medlemskap för homosexuella som lever i partnerskap. Nya tider, nya ideer! Troligtvis för att få medlemmmar. Ett längre parti i artikeln ägnas nämligen just åt...