Notice: Undefined index: plugin-init in /home/ulfekman/public_html/wp-content/plugins/archives-calendar-widget/archives-calendar.php on line 87

Twitter.

Som någon påpekat så har jag även börjat med Twitter. Det är ju ett helt annat sätt att kommunicera, med korta meningar. Det är bra för min disciplin, att tvinga sig att vara kortfattad och försöka säga något förnuftigt utan att förfalla till trivialiteter och trams....